Välkommen till Klimatteknik Sydost AB

Klimatteknik startade sin verksamhet i Karlskrona 1989 av nuvarande ägare, Robin Gladh.

Vi är ett kylföretag som har ett arbetsområde som sträcker sig över den sydöstra delen av vårt avlånga land. Klimatteknik säljer, projekterar, installerat och servar kommersiell kyla, komfortkyla, värmepumpar och mobilkyla, åt butik, industri, kontor och privatpersoner.
Våra kunder finns både bland företag och privatpersoner.

VAD HAR VI?

Några av våra tidigare jobb

VAD GÖR VI?

Kort om oss

Har du några funderingar angående värme eller kyla? 

Med våran långa erfarenhet av både kylanläggningar och värmepumpar så vågar vi påstå att tillsammans kan vi hitta den bästa och mest effektiva lösningen för just dina behöv.