Årlig Kontroll

årlig kontroll

Årlig kontroll skall utföras på anläggningar som innehåller köldmedium.
Periodisk läcksökningskontroll av köldmediesystemska göras minst årligen beroende på fyllnadsmängd.
De anläggningar som har krav på årlig kontroll skall rapporteras in till kommunens miljökontor. Görs inte detta i tid så riskerar man vite.

Vi hjälper er gärna med detta.

Kontakta oss